اطلاعات بیشتر
مدیریت
مدیریت:
سوابق مالکیت هتل و تجارب درخشانی که آقای مقصود محمدیاری در این خصوص کسب کرده اند برمی گردد به قبل از انقلاب تا الان، ایشان با خریداری هتل ایران و تغییراتی که در آن ایجاد کرده، توانسته مکان فوق را به بهترین شکل ممکن آماده پذیرایی از مهمانان بنماید.

تاریخ ورود
تاریخ خروج
اتاق ها
ایران هتل تهران| Iran Hotel Tehran